Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Rozhodnutia

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 200_R4_2021 právoplatné

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 300_2021-pravoplatne

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 400_2021-pravoplatné

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 400_destilator-2021-pravoplatné

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - osvetľovacie zariadenia_zmena

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - triedenie BAA

  Autorizácia na spracovanie elektroodpadu

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – elektro a iné odpady-zmena

  Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

  Potvrdenie o registrácii č.34/2021

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – §97e PP B A

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – destilátor R4-R13

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – elektro a iné odpady

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – chladničky

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – iné ako elektro odpady

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – osvetľovacie zariadenia

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty 2

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – iné odpady ako elektro odpady R12

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty