Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Rozhodnutia

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_triedenie BAA

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku - triedenie BAA

  Správa o ŽP č.1/2024  podľa zákona 17_1992 Zb.

  Správa o ŽP č.2/2024  podľa zákona 17_1992 Zb.

  Správa o ŽP č.3/2023  podľa zákona 17_1992 Zb.

  Správa o ŽP č.4/2023  podľa zákona 17_1992 Zb.

  Správa o ŽP č.2/2023  podľa zákona 17_1992 Zb.

  Správa o ŽP č.1/2023  podľa zákona 17_1992 Zb.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov_- OJ 200

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov_- OJ 300

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov_- OJ 400

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov_- OJ 400 - destilátor

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 200_R4_2021 právoplatné

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 300_2021

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 400_2021-pravoplatné

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov_OJ 400_destilator-2021-pravoplatné

  Autorizácia na spracovanie elektroodpadu

  Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

  Potvrdenie o registrácii č.34/2021

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - doplnenie

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty