Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Rozhodnutia

  Potvrdenie o registrácii §98 č.22_2018

  Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – §97c triedenie B_A

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – §97e PP B A

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – destilátor R4-R13

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – elektro a iné odpady

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – chladničky

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – iné ako elektro odpady

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – lis

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – osvetľovacie zariadenia

  Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty

  Prepravné povolenie nebezpečných odpadov nad rámec okresu

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – destilátor

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – elektroodpady

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – iné odpady ako elektro odpady R4

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – iné odpady ako elektro odpady R12

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – lis

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – plasty

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie chladiacich a mraziacich zariadení

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie svetelných zdrojov

  Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

  Súhlas na zhromažďovanie odpadu §97t

  Zmena platnosti autorizácie - elektro

  Zmena platnosti autorizácie – chladničky

  Zmena platnosti autorizácie - žiarivky