Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Ukončenie realizácie projektu s názvom: Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Ukončenie realizácie projektu s názvom: Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

 

 

 

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v októbri tohto roka úspešne ukončila projekt „Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.“. Projekt bol realizovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, komponentu 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, Reformy/investície: 1. Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE, kód výzvy: 01I0126V01

 

„Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti prostredníctvom inštalácie fotovoltického zariadenia. Zároveň došlo k zhodnoteniu budov ako po technickej tak aj ekonomickej stránke. V neposlednom rade je možné kategorizovať využívanú energiu z obnoviteľných zdrojov ako Zelenú, tzv. Environmentally friendly.

Termín realizácie:

september 2022 – október 2023

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Odkaz na internetové stránky

www.mhsr.sk