Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ako vykonávateľ podľa zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre komponent 1 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vydal oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu pre projekt: Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Projekt bude realizovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, komponentu 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, Reformy/investície: 1. Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE, kód výzvy: 01I0126V01

 

 


„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Výstavba zariadenia na využitie OZE v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti prostredníctvom inštalácie fotovoltického zariadenia. Zároveň dôjde k zhodnoteniu budov ako po technickej tak aj ekonomickej stránke. V neposlednom rade je možné kategorizovať využívanú energiu z obnoviteľných zdrojov ako Zelenú, tzv. Environmentally friendly.

Plánovaný termín realizácie:

august 2022 – september 2023

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Odkaz na internetové stránky

www.mhsr.sk