Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING s.r.o.“

Podľa pravidiel definovaných v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, s účinnosťou od 31.03.2022, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán: Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „Jednotná príručka“), s primeraním uplatnením ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING s.r.o ".

Konkrétne podmienky nájdete v prílohe pod textom.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za zapojenie sa do procesu verejného obstarávania našej spoločnosti.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Cena predmetu zákazky / zmluvy
Opis predmetu zákazky
Identifikačné údaje uchádzača
Návrh zmluvy o dielo
Čestné vyhlásenie

Fotovoltaika - VYHODNOTENIE-Záznam z prieskumu trhu-20.03.2023