Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Ukončenie realizácie projektu s názvom "Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení"

logo OPvlajka EUlogo siea

Ukončenie realizácie projektu s názvom

"Ukončenie realizácie projektu s názvom " Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení"

Išlo o projekt realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná Os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 podpora zavádzania inovácií a technologických, Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

Projekt bol spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

 Názov projektu:  Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení

 Názov a sídlo prijímateľa: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

 Miesto realizácie projektu: Príboj 549, Slovenská Ľupča

 Termín realizácie projektu: december 2014 - jún 2015