Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Technické údaje

Vlastnosti

Objemová hmotnosť

260 kg/m3

Veľkosť zŕn

2 mm – 0,5 mm

65 %

< 0,125 mm

< 3 %

Absorpčná kapacita nafty

2,7 L nafty na 1 kg  sorbentu

Absorpčná kapacita benzínu

3,1 L benzínu na 1 kg  sorbentu

Absorpčná kapacita oleja (motorový, hydraulický)

3,0 L oleja na 1 kg  sorbentu

Výhrevná kapacita (HHV) sorbentu

21,7 MJ/kg

Technické údaje získané na základe rôznych testov a skúšok vykonaných v akreditovaných laboratóriách v SR aj v Nemecku

Dokumenty na vyžiadanie:

repur@elektrorecycling.sk