Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Samospráva (obce a mestá)

Našim prvoradým cieľom je poskytnúť obciam na celom území SR službu v podobe zabezpečenia zberu elektroodpadov.
Našim zmluvným partnerom garantujeme odber celého množstva vyzbieraných elektroodpadov .

Ďalšími možnosťami sú:

  • Ak chcete nakúpiť nové elektrozariadenia a zároveň sa zbaviť elektroodpadu, ktorý je rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia, kontaktujte svojho dodávateľa. Výrobca/dovozca elektrozariadení je v zmysle zákona o odpadoch povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s elektroodpadom, ak pri predaji nového ektrozariadenia nahradzuje staré elektrozariadenia, ktoré je rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia.
  • V prípade, že nie je možné odovzdať nepotrebné zariadenie dodávateľovi (napr. z dôvodu, že už neexistuje alebo nekupujete nové zariadenie) nakladanie s elektroodpadom by si mal zabezpečiť jeho držiteľ na vlastné náklady. V tomto prípade kontaktuje Elektro Recycling, s.r.o. Radi pre Vás zabezpečíme enviromentálne vhodnú likvidáciu elektroodpadu.

V prípade, že nie ste našim zmluvným partnerom, kontaktujte:

FORMULÁR >>

Tel.: +421 48 471 63 23

Mobil: 0911 900 266