Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

OP Životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 20.06.2011 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci

Operačného programu Životné prostredie

Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

 

 Výzva MŽP SR OPŽP-P04-11-3 Stiahnuť pdftu

 

 

Základné i podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránke :

 Ministerstva životného prostredia

 Operačného programu Životné prostredie