Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Právnické osoby

Firmy, Inštitúcie (úrady, školy, nemocnice....)

Vyraďujete z majetku morálne zastaralé či nefunkčné alebo inak opotrebované  elektrozariadenia?

·         kontaktujte našu spoločnosť, ktorá ako autorizovaný spracovateľ zabezpečuje odvoz a environmentálne spracovanie aj tým spoločnostiam, ktoré nie sú výrobcom resp. dovozcom elektrozariadení, ale sú ich užívateľmi – firmy, školy, úrady, nemocnice....

 

Výrobné spoločnosti, podniky

V prípade, že pri činnosti vašej spoločnosti vzniká technologický odpad elektrického alebo elektronického charakteru To znamená, že z pohľadu zákona o odpadoch je Vaša spoločnosť „pôvodca“ pričom pôvodca = držiteľ ktorý  je povinný:

·         recyklovať odpad pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

·         zhodnocovať odpady pri svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpd takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

·         zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,

·         odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

 

Naša spoločnosť ako autorizovaný spracovateľ disponujúci potrebnými platnými súhlasmi Vám vie ponúknuť komplexnú službu pri zabezpečení všetkých Vašich povinností.  V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na uvedených telefónnych číslach, či e-mailových adresách.